Изпъкнала леща

Изпъкнала леща, приложена към проектора

Изпъкнала леща, приложена към проектора

Изпъкналите лещи са се доказали като предпочитано приложение в прожекционните системи, където тяхната роля е да колимират и фокусират светлината.

Изпъкнала леща, приложена към проектора

Изпъкналите лещи са се доказали като предпочитано приложение в прожекционните системи, където тяхната роля е да колимират и фокусират светлината.