Какви са характеристиките на оптичните лещи в микроскопите?

Какви са характеристиките на оптичните лещи в микроскопите?

В областта на съвременната биохимия микроскопът е много важен. Като оптичен инструмент оптичната леща, която използва, е много специфична. Следва кратко въведение в характеристиките на оптичните лещи в микроскопите, добре дошли да прочетете!

Пречупване и коефициент на пречупване: Когато светлината се движи по права линия между две точки в еднаква изотропна среда, когато преминава през прозрачни обекти с различна плътност на средата, възниква феноменът на пречупване поради различните скорости на разпространение на светлината в различни среди. Въздухът изстрелва светлинни лъчи, които не са перпендикулярни на повърхността на прозрачния обект (като стъкло) в повърхността на прозрачния обект (като стъкло), а светлината променя посоката на повърхността му и образува ъгъл на пречупване с нормалата . Обикновено се изразява чрез коефициент на пречупване, който е съотношението на скоростта на светлината във вакуум към скоростта на светлината в среда. Колкото по-висок е индексът на пречупване на дадено вещество, толкова по-добра е способността му да пречупва входящата светлина.

Ефективност на оптичната леща: Лещата е основният оптичен елемент, който съставлява оптичната система на микроскопа. Обективът, окулярът, кондензаторът и другите части се състоят от единична леща и множество лещи. Според формата на изпъкналата леща тя може да бъде разделена на два вида: изпъкнала леща (положителна леща) и вдлъбната леща (отрицателна леща).

Когато лъч, успореден на оптичната ос, преминава през изпъкнала леща, той се пресича с точка, която се нарича фокусна точка, а равнината, минаваща през пресечната точка и перпендикулярна на оптичната ос, се нарича фокална равнина. Има два вида фокусиране, едното е фокусиране в пространството на обекта, наречено фокусиране на обект, другото е фокусиране в пространството на изображението, наречено фокусиране на изображение, а другото е фокусиране в пространството на изображението, наречено фокусиране на изображение. Квадратна фокусна равнина. Когато светлината преминава през вдлъбната леща, тя образува изправено виртуално изображение, докато изпъкналата леща формира изправено реално изображение. Реалните изображения могат да се показват на екрана, но виртуалните не могат.
Какви са характеристиките на оптичните лещи в микроскопите?
Няколко образни закона на изпъкнали лещи:

1. Когато изображението на обекта е разположено извън двойното фокусно разстояние от страната на обекта на лещата, се формира намалено обърнато реално изображение в рамките на двойното фокусно разстояние на изображението на обекта и извън изображението на обекта;

2. Когато обектът е разположен на двойно фокусно разстояние от страната на обекта на лещата, се формира обърнато реално изображение със същия размер върху двойното фокусно разстояние на страната на изображението;

3. Изображението на обекта се намира в рамките на двойната фокусна точка от страната на обекта на лещата и когато е извън фокус, се формира увеличено обърнато реално изображение извън двойната фокусна точка от страната на изображението;

4. Когато изображението на обекта е разположено във фокусната точка на страната на обекта на лещата, страната на изображението не може да бъде изобразена;

5. Ако обектът е в рамките на фокусната точка на страната на обекта на обектива, страната на изображението няма да се формира, а увеличено изправено виртуално изображение ще се формира от същата страна на страната на обекта на обектива.

Горното е днешното съдържание за характеристиките на оптичните лещи в микроскопите. Благодарим ви за търпението в четенето! Ако искате да научите повече за оптичните лещи, можете !.
Обратно към блога

Оставете коментар

Моля, обърнете внимание, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да бъдат публикувани.