Какви са приложенията на комбинацията от оптични лещи в различни области?

Какви са приложенията на комбинацията от оптични лещи в различни области?

Оптичните лещи са важен компонент на оптичната система и също така са основни познания в оптичното инженерство. Лещите са оптични компоненти, направени от материали, които могат да предават определен спектър. Технологията на лещите може да се използва широко в машинното зрение, цифровите изображения, лазерната колимация и фокусиране и различни видове оптични инструменти.

Нека споделя с вас какви са приложенията на комбинацията от оптични лещи в различни области? И какво влияние има материалът върху употребата? Добре дошли да прочетете!

Какви са приложенията на комбинацията от оптични лещи в различни области?

1. Оптично изображение

При изображенията използваме предимно конвексни лещи, които също са положителни лещи. Всяка изпъкнала леща, която удовлетворява формулата за връзката обект-изображение, може да образува увеличено или намалено изображение на всеки обект, така че всъщност е много лесно да се изобрази изображението, тоест да се знае f (тоест фокусното разстояние) на лещи.

Ако изискванията за изображения са много високи, като ясно изображение, без изкривяване, без изкривяване на цвета и възможността да виждате по-големи, по-малки и по-далечни диапазони... Това изисква специализирани дизайнери да използват софтуер за проектиране, за да постигнат.

2. Колимация на светлината

В много приложения източникът на светлина с различна точка трябва да бъде колимиран, за да се получи паралелно светлинно петно, което изисква използването на изпъкнала леща. Както е показано на фигурата, поставете точковия източник на светлина във фокусната точка на изпъкналата леща и колимираното светлинно петно ​​ще се генерира зад изпъкналата леща. Диаметърът на петното е свързан само с ъгъла на отклонение на източника на светлина и фокусното разстояние на изпъкналата леща (D= 2f*tan(u/2)).

3. Разширяване на лазерния лъч

Разширяването на лазерния лъч е често използван метод в областта на лазерите, който е метод за разширяване на паралелен лазерен лъч в лазерен лъч с по-голям диаметър на лъча от оригинала.
Какви са приложенията на комбинацията от оптични лещи в различни области?
Какво влияние оказва материалът на оптичната леща върху употребата?

Оптичните материали обикновено се разделят на аморфни, кристални и органични пластмаси. Различните материали имат своя приложим спектрален диапазон и различни физични свойства (коефициент на разширение, плътност, твърдост и др.). Обичайните материали в аморфно състояние са оптично стъкло, инфрачервено стъкло и лазерно стъкло. Този вид материал има характеристиките на зрял производствен процес и пълни разновидности и цени. Сред тях безцветното оптично стъкло е предимно композитен продукт, образуван чрез допиране на SiO2 с други елементи, главно за 400-1000 nm светлинна лента.

Основните характеристики, които го отличават от другите стъкла са, че има определен коефициент на пречупване и дисперсия. В международен план основно се разделя на коронално оптично стъкло (K) и кремъчно оптично стъкло (F) според тези два параметъра. Короналното оптично стъкло се отнася до по-нисък индекс на пречупване и по-голямо число на Абе; кремъчното оптично стъкло има по-висок индекс на пречупване и по-нисък номер на Абе.

Благодаря ви, че прочетохте, какви са приложенията на комбинацията от оптични лещи в различни области? Как материалът влияе върху употребата? въведение. Ако искате да научите повече подробности за оптичните лещи, моля свържете се с нас и ще ви служим от сърце.
Обратно към блога

Оставете коментар

Моля, обърнете внимание, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да бъдат публикувани.